Deze column is ook te vinden in de eerste editie van Spijker, een nieuw online feministisch magazine dat volledig gratis toegankelijk is. Met hun magazine willen ze lezers bewust maken van het actuele belang van gendergelijkheid en de voordelen van feminisme.

***

Bang van ecofeminisme

“Nee, feminisme moet zich enkel bezighouden met de rechten van vrouwen”. Mijn (witte, feministische) gesprekspartner vindt dat feminisme zich niet moet inlaten met te veel intersectionaliteit* omdat het de geloofwaardigheid en kracht van de feministische beweging zou aantasten. Feminisme is in dat geval een geïsoleerd activisme voor ‘enkel vrouwenrechten’.

De meeste lezers zullen (hopelijk) bedenkelijk fronsen bij deze denkwijze, want wat betekent ‘enkel vrouwenrechten’? Kun je dat isoleren van etniciteit, status, migratie-achtergrond, familiale situatie en mentale of fysieke gezondheid? Geheel losstaand van politieke en economische omstandigheden, globale crisissen en klimaatsverandering?

Zowel bij feministen als bij andere activisten heerst een angst voor kruispuntdenken. Activisme is vertakt in allerlei grote en kleine bewegingen die allen strijden tegen onderdrukking, geweld en ongelijkheid. Vrouwenrechten, dekolonisatie, armoedebestrijding, lgbtqiap+ activisme, milieuactivisme, dierenrechten, vredesbewegingen en zoveel meer.

Modern feminisme is ondertussen wel gewend aan een intersectionaliteit tussen gender en etniciteit, gelukkig, maar de verbinding met milieuactivisme en dierenrechten blijkt voor velen nog een te grote stap te zijn.

Zowel vanuit de fem als vanuit de eco is weerstand omwille van de karikaturale kritiek op hun fusie. Vooroordelen zoals ‘té compleet en verbindend’ of ‘is dat niet zo’n zweverige godinnensekte?’  houden ecofeminisme weg van de actie. Holistisch denken*, ja – maar is dat een probleem? Hippie-witte-vrouwen-bomenknuffelaars, nee!

De eco en de fem moeten elkaar opnieuw leren omarmen: er is nood aan intersectioneel activisme dat de verschillende structuren van geweld en oppressie als één geheel samen denkt. Een bundeling van de krachten.

Activisme is intersectioneel, of het is niet. Er kan geen feminisme zijn zonder ecologische overwegingen, en geen milieuactivisme zonder feminisme.

Of in de woorden van Greta Gaard, een befaamde ecofeministische schrijfster en activiste: “—and when sexism, heterosexism, transphobia, classism, racism, speciesism, ableism, ageism, and the global inequalities produced and exacerbated by industrial capitalism and the legacies of colonialism cease to be a problem, then feminism will have accomplished its goals and outlived its usefulness.”

*Intersectionaliteit (oftewel kruispuntdenken) is een sociologisch denkkader waarin maatschappelijke ongelijkheid wordt bepaald door de kruising van verschillende fenomenen zoals gender, nationaliteit, etniciteit, klasse, religie, leeftijd, seksuele oriëntatie, omgeving, enzovoort. Verschillende factoren beïnvloeden elkaar en maken van discriminatie een veelzijdig fenomeen.

*Holistisch denken is een wijze van redeneren waarbij het geheel van intersecties wordt bekeken, in plaats van de verschillende onderdelen of intersecties apart.

***

Maysa Mariposa is schrijfster, dichteres, performer, journaliste, intersectionele activiste en studente aan de KU Leuven. Ze drinkt graag en veel thee, kan urenlang in de bossen verdwijnen, en zou geen dag overleven zonder yoga en zang. Ze schrijft en praat met veel enthousiasme over sociaal ecofeminisme. In het schooljaar 2020 – 2021 redigeert ze de blog van UNDIVIDED.

Leave a Reply

Your email address will not be published.