sandadia2

Geachte rector Luc Sels

Op 26 juli 2020 lazen we met verbazing en walging de reconstructie van de laatste uren van KU Leuven student, Sanda Dia, tijdens de fatale studentendoop in december 2018. We waren vol ongeloof bij het lezen van de feiten: studenten die een medestudent urenlang op dergelijke wijze konden folteren. Maar wat ons nog meer shockeerde, was de wijze waarop de KULeuven zelf met deze gebeurtenis is omgegaan. 

KU Leuven legde de vermoedelijke daders een pedagogische taak over de geschiedenis van dooprituelen op als tuchtsanctie. Volgens advocaat Sven Mary schreven enkel drie studenten een dergelijke paper. Sommigen gaven bijscholing aan kinderen uit minder gegoede milieu’s, anderen participeerden aan vakantiekampen. In ruil hiervoor konden de vermoedelijke daders een schorsing vermijden en kregen ze de mogelijkheid hun studies voort te zetten.

Dit is onaanvaardbaar en onbegrijpelijk voor ons als studenten aan de KU Leuven. Zoals verschillende mensen terecht hebben gemerkt: men kan zwaarder gestraft worden voor een foute bronvermelding, dan voor het bijdragen aan de dood van een student.

In uw opiniestuk van 30 juli 2020 geeft U aan dat de KU Leuven geen politionele bevoegdheid heeft, dat ze geen onderzoeksdaden kan stellen en bovendien snel moest schakelen na de gebeurtenissen. Dit is volkomen juist. Echter, een universiteit heeft de ruimte om tuchtsancties op te leggen, en juist hier is KU Leuven bijzonder laks opgetreden. Zelfs met de beperkte kennis die beschikbaar was in december 2018, zien wij niet in hoe men tot de bovenvermelde tuchtsancties is gekomen. Zoals U zelf aangeeft in uw opiniestuk, activiteiten zoals die van Reuzegom zijn op geen enkel manier te verzoenen met de waarden waar de KU Leuven voor staat. Waarom mochten ze hun studies voortzetten wanneer bepaalde feiten al vaststonden, zelfs zonder gerechtelijk onderzoek? Indien het gedrag van Reuzegom, dat leidde tot de dood van Sanda Dia, indruiste tegen ‘de hoge zending van de universiteit en met de beginselen die aan de universiteit ten grondslag liggen’ (zoals we lezen in het tuchtreglement van KULeuven), waarom kon U niet beslissen tot een schorsing van de leden? Het is oneerlijk om te schuilen achter het gerechtelijk onderzoek, wanneer de KU Leuven zelf haar juridisch toegekende ruimte door middel van een tuchtreglement, niet voldoende heeft toegepast. Bovendien heeft de KU Leuven zich ook niet burgerlijk partij gesteld, waardoor men niet op de hoogte gehouden wordt van nieuwe feiten in de zaak. Hierdoor ontstaat in onze ogen het beeld dat de KU Leuven heeft nagelaten kordaat op te treden.

De afgelopen dagen lezen we nog meer over hoe de leden koloniale liedjes zongen tegen een bedelaar, hoe een lid niet schuwde zich te vergelijken met Hitler en hoe ze vrouwelijke studentes onheus behandelden. En met elke nieuwe feit, begrijpen we de beslissing van de KU Leuven steeds minder. We begrijpen niet hoe onze universiteit kan beweren er voor studenten van kleur, voor vrouwelijke studenten en voor studenten uit minder gegoede milieu’s te zijn, als ze vanaf het begin van deze fatale gebeurtenis niet kordaat genoeg heeft opgetreden tegen het bovenvermelde discriminatoir gedrag. Vele studenten zullen zich op een of andere manier dan ook herkennen in Sanda Dia. Als studenten stellen we ons hierdoor vragen bij het pedagogisch project van de KU Leuven. Welk signaal zendt U uit naar huidige studenten? Maar ook naar toekomstige studenten die een studie aan de KU Leuven overwegen? 

De raadkamer zal op 4 september beslissen of de leden voor de strafrechter moeten terechtstaan wegens opzettelijke toediening van schadelijke stoffen, onopzettelijke doding en onterende behandeling. Wij besluiten uit het bovenstaande dat verdere maatregelen moeten  getroffen worden vanuit de KU Leuven. Dit is voor ons dan ook een ultimatum naar U toe voor een sterk signaal van de KULeuven!

Ook distantiëren wij ons van clubs en verenigingen die praktijken als die van Reuzegom nog steeds hanteren. Wij vragen U om hier de nodige acties te ondernemen opdat zo’n incident nooit meer kan plaatsvinden. Dit hoort niet thuis aan een universiteit. 

Wij zullen in ieder geval niet zwijgen tot er #JusticeForSanda is. Niet alleen vanuit het gerecht, maar vooral van de KULeuven als instelling waar Sanda Dia dacht zijn dromen waar te kunnen maken. 

Getekend door: 

UNDIVIDED for KULeuven 

Karibu – African Circle Leuven 

Turkse Studentenvereniging Leuven

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.