// English version below //

We hebben je al voorzien van enkele algemene tips & tricks om een ally te zijn voor de LHBTQIA+ gemeenschap (deel I en deel II). Maar de letters in dit acroniem staan voor specifieke gemeenschappen, die allemaal hun specifieke problemen en hindernissen hebben. In deze reeks zullen we een meer diepgaande blik werpen op de welbepaalde moeilijkheden waarmee deze groepen moeten omgaan, want je bewust zijn van en bijgeschoold zijn over deze problemen is een belangrijk onderdeel van het ally-zijn. Dit tweede deel gaat over hoe je een ally kan zijn voor homo mannen. (KDB, KP, EF)

What’s in a word?

In het Nederlands wordt naast ‘homo’ of ‘homoseksueel’ ook vaak ‘gay’ gebruikt. Het woord ‘gay’ is best oud, en heeft een hoop verschillende betekenissen gehad: vrolijk, felgekleurd, opvallend gekleed of zelfs (niet specifiek homoseksuele) prostitutie. Vandaag betekent het gewoonlijk homoseksueel. In de 19e eeuw, toen homoseksualiteit als psychologische aandoening werd gezien, was ‘homosexual’ de courante term. Het populaire gebruik van het woord ‘gay’ is in Engelstalige gebieden gestart in de jaren 1980, terwijl in België het internet voor een inburgering zorgde. In een academische context wordt eerder homoseksueel gebruikt, omdat het als meer neutrale term gezien wordt, hoewel GLAAD (Amerikaanse ngo die zich bezighoudt met LHBTQ+ media) ‘homosexual’ als beledigende term beschrijft. Het is waarschijnlijk beter om in het Engels het woord ‘gay’ te gebruiken. In het Nederlands zijn ‘homo’ en ‘gay’ in principe allebei veilige woorden, maar volg vooral respectvol de aanwijzingen van de persoon zelf, en gebruik deze woorden bij voorkeur als adjectief en niet als substantief.

Branding

Evenementen voor homo mannen worden vaak gemarket als, bijvoorbeeld, een gay fuif. Dit is positief, want het toont aan dat we ons niet langer moeten verstoppen achter eufemismen en codewoorden. Het probleem met evenementen marketen als ‘gay evenementen’ is echter dat het niet bijzonder inclusief is tegenover bijvoorbeeld bi+ mannen. We noemen pride niet langer ‘gay pride’ omdat het een evenement is voor de hele LHBTQIA+ gemeenschap, en niet enkel gay mannen, wat belangrijk is om te benadrukken aangezien homo mannen vaak de dominante – in termen van macht, niet aantal – groep zijn in de gemeenschap.

“Ben jij homo?”

Zoals de meeste mensen in de LHBTQ+ gemeenschap worden gay mannen verwacht om ‘uit de kast te komen’ en aan te kondigen dat ze niet heteroseksueel zijn. Als een man dit aan jou toevertrouwt: luister, steun hem en begin niet over jezelf te praten of te vertellen over je leerkracht van de lagere school die een nichtje heeft en de broer van haar vriend is ook homo.
Het is niet fout om te denken dat iemand op mannen valt, maar je kan nooit aan iemand die niet (bij jou) uit de kast is vragen of hij homo is. Dit delen is een beslissing die alleen deze persoon mag nemen. Je mag hem niet in een positie dwingen waarin hij ofwel moet liegen, ofwel iets moet delen dat hij (nog) niet wilde delen.

Clichés en veronderstellingen

Nu iemand je in vertrouwen heeft genomen over zijn geaardheid, laat alle clichés los die in je op kunnen komen. Zelfs als er enkele van toepassing zijn bij de persoon met wie je aan het praten bent, dan nog zijn ze meestal gedateerd en schadelijk voor de gemeenschap. De beste reactie is om nergens van uit te gaan, en om je beeld van hem te baseren op de dingen die hij je vertelt.
Als je niet helemaal zeker bent of je deze schadelijke clichés met succes hebt achtergelaten, volgen er hier enkele waarvan je absoluut wilt wegblijven. Eerst en vooral: stop met denken aan anale seks. Vraag niet, veronderstel niet, bedenk niet of je vriend ooit anale seks heeft gehad of wil hebben. Het zijn jouw zaken niet, behalve als hij ervoor kiest om jou daarover (of over het gebrek eraan) te vertellen. Onze maatschappij heeft een bizarre fixatie op homoseksuele seks in het algemeen, en specifiek op anale seks. Homo seks is homo seks, of er nu penetratie is of niet. En alsjeblieft, projecteer geen heteronormativiteit op andermans seksleven door te vragen wie de top en wie de bottom is, of wie het mannetje en wie het vrouwtje. Het is beledigend en intrusief: homoseksualiteit is geen imitatie van heteroseksualiteit en seks is niet het enige onderdeel van homo zijn. Ten tweede betekent op mannen vallen niet dat je op élke man valt. Als je een vriend hebt die gay is, zal hij jou nog steeds als een mens zien en niet enkel als een seksueel object. Don’t flatter yourself. En ten slotte: ga er niet van uit dat alle homo mannen elkaar kennen. Ja, soms maken ze deel uit van een nauwe gay (of LHBTQ+) gemeenschap, maar jij kent toch ook niet elke hetero uit de buurt?

Homo zijn is geen persoonlijkheid, maar het heeft wel een onmiskenbare invloed op wie je bent. Opgroeien in een wereld waar alles gemaakt wordt naar het voorbeeld van een heteroseksuele norm, verandert gay zijn fundamenteel je ervaring van en blik op de wereld. Deze heteroseksuele norm zorgt ook nog voor iets anders: gay mensen worden er soms van beschuldigd om alleen maar over ‘homo dingen’ te praten. Deze sketch – die over een lesbische vrouw gaat, maar de ervaring is in essentie hetzelfde – legt het probleem met dit idee erg duidelijk uit:

Ook al is het voor hen gecreëerd, niet alle gay mannen komen regelmatig in de gay scene. Vaak is het nogal een seksuele omgeving en het is moeilijk om evenementen te vinden die specifiek voor homo mannen zijn, die geen feestjes zijn, of niet in het nachtleven plaatsvinden.

Discriminatie binnen de gemeenschap

De laatste tijd, deels door sociale media platformen zoals Twitter, zijn er meer en meer instanties waarbij mensen discriminatie binnen de LHBTQ+ gemeenschappen aankaarten. Eén van de manieren waarop deze discriminatie plaatsvindt, is van één groep ten opzichte van een andere. Gay mannen maken dan wel deel uit van de grotere LHBTQ+ gemeenschap, maar dit betekent niet dat al deze mannen de andere deelgroepen accepteren. Neem bijvoorbeeld transfobie. Een man is niet minder man omdat hij niet geboren is met wat gezien wordt als “mannelijke” genitalia. En als deze mannen op mannen vallen, zijn ze even gay als cisgender mannen. Het feit dat sommige homo mannen leven zonder te veel na te denken over wat er na de LH komt, betekent niet dat het bestaan van deze groepen minder waardevol is.

Een ander vorm van discriminatie is raciale discriminatie, bijvoorbeeld in de vorm van duidelijk racisme, maar onwetendheid rond de bijzonderheden van de niet-witte homoseksuele ervaring kan ook schadelijk zijn. Grindr, bijvoorbeeld, is een plaats waar niet-witte mensen geconfronteerd worden met onbeschaamd racisme, waar mensen dingen zoals ‘no Asians’ in hun bio zetten. En het misbruik bevindt niet enkel online: research verzameld door de Human Rights Campaign (HRC) in de VS laat zien dat zwarte slachtoffers van haatmisdrijven daarbij dubbel zo vaak fysiek geweld ervaren, dubbel zo vaak gediscrimineerd worden en 1,4 keer meer kans hebben op bedreigingen en intimidatie.

Hoewel homo mannen niet even veel privilege hebben als hetero mannen, hebben ze nog steeds het privilege een man te zijn. Homo zijn geeft je geen vrijgeleide om seksistisch te zijn.

Seksueel geweld

We hebben het al eerder aangekaart: homo mannen kunnen ook slachtoffer zijn van seksueel geweld. Wanneer het over verkrachting gaat, leeft er nog steeds het idee dat mannen niet verkracht kunnen worden, gewoon omdat ze mannen zijn. Statistieken van HRC tonen ook aan dat 26 procent van homoseksuele mannen te maken kreeg met verkrachting, fysiek geweld of stalking door een intieme partner, en dat 40 procent van homo mannen een andere vorm van seksueel geweld hebben ervaren. Zo’n ervaring is uiteraard erg traumatiserend voor elke persoon. Het is dus belangrijk om te erkennen dat dit iedereen kan overkomen, ook gay mannen.

Hiv

Het hiv-verhaal binnen de gaycultuur ligt nog steeds gevoelig. De grootste groep hiv-positieve personen is nog steeds mannen die seks hebben met mannen. Zij vormen 48 procent van alle hiv-positieve mensen (2017), maar dit is al wel een verlaging van 27 procent tegenover 2012. Het is een foutief cliché dat mensen die niet monogaam zijn vaker hiv hebben; deze mensen zijn zich vaak beter bewust van de risico’s en beschermen zich ertegen, bijvoorbeeld door preventief PREP* te nemen. Deze medicatie zorgt ervoor dat je het virus niet kunt krijgen. Het is vooral belangrijk om als ally te weten wat het betekent om met hiv te leven, en niet met doembeelden uit de jaren 80 en 90 te komen aandraven. En het taboe rond hiv moet bestreden worden, want schaamte is misschien nog de zwaarste last.

Mannelijkheid

Mannelijkheid, ten slotte, is nog steeds een belangrijk onderwerp in de gay gemeenschap. Enerzijds is er het idee dat homo mannen vrouwelijk zijn. Er wordt vaak in dit stereotype meegegaan door populaire media, door beelden van de ‘gay best friend’ die ‘one of the girls’ is en vaak een (belangrijker) vrouwelijk personage helpt een persoonlijk stijlgevoel te ontwikkelen. Het feit dat dit stereotype algemeen wordt aangenomen in literatuur en film heeft het beeld versterkt dat homoseksuele mannen vrouwelijk zijn. Veel mensen denken nog steeds dat alle homo mannen met een hoge stem en een specifiek accent spreken, vaak met bepaalde handgebaren. Maar gay mannen verschillen niet meer van elkaar dan eender wie, en dit stereotype is echt wel schadelijk. Het is echter wel belangrijk te beseffen dat als een homo man nu toevallig voldoet aan het stereotiepe beeld, hier niets mis mee is. Het probleem ligt bij het veralgemenen van dit beeld en het projecteren op elke homo man.

Anderzijds is er binnen de homo gemeenschap (deels door dat stereotype) het idee dat mannelijkheid extreem belangrijk is. Op conventioneel vrouwelijke mannen wordt neergekeken. Dit maakt deel uit van een cultuur van toxische mannelijkheid die even schadelijk is als het vrouwelijke stereotype omdat ze allebei seksualiteit linken aan een bepaald soort gender-performativiteit, welke iedereen uitsluit die niet in het hokje past.

Een gerelateerd probleem is de classificatie van ‘verschillende types’ van homo mannen gebaseerd op hun lichaam. Deze classificaties bevatten, maar zijn niet begrensd tot, bears, cubs, otters, wolves, pups en bulls. Terwijl sommige mensen deze termen handig vinden, ligt de nadruk sterk op een connectie tussen een lichaamstype en bepaalde seksuele eigenschappen, wat ook schadelijk kan zijn. Ze kunnen, bijvoorbeeld, een aanleiding zijn voor eetstoornissen en leiden tot een laag zelfbeeld wanneer iemand vindt dat hij bij geen enkele groep, of bij de verkeerde groep thuishoort.
Dit artikel van Zizo gaat hier nog wat dieper op in, en deze aflevering van de documentaire reeks ‘Queer Britain’ focust op de idealen binnen de gay gemeenschap:

De focus op mannelijkheid, vrouwelijkheid en de connectie tussen lichaamstype en persoonlijkheden loslaten, zal bevrijdend zijn voor alle mannen. Zolang deze stereotypen blijven bestaan, zullen zowel de mensen binnen de gemeenschap als de mensen erbuiten homo mannen blijven karakteriseren volgens deze clichés, zonder ruimte voor individualiteit. Een maatschappij waarin de focus niet langer ligt op hoe mannelijk of vrouwelijk mensen zijn is goed voor iedereen, ongeacht gender of seksualiteit.

Lees zeker ook de andere delen van deze reeks: L, B, T, Q, I, A, …

//

We have already provided you with some general tips & tricks to be an ally to the LGBTQIA+ community (part I and part II). But the letters in this acronym refer to specific communities, which all have their specific issues and hardships. In this series we will give you a more in depth view of the particular things these groups deal with, because being aware of and educated on these issues is an important part of being an ally. This second part is about how to be an ally to gay men. (KDB, KP, EF)

What’s in a word?

The word gay is quite old, and has had a slew of different meanings: joyous, brightly coloured, showily dressed or even (not specifically homosexual) prostitution. Today it usually means homosexual. In the 19th century, when being gay was seen as a psychological disease, the word ‘homosexual’ was the common way to describe it. The popular use of the word ‘gay’ started in the 1980s. In an academic context homosexual is more commonly used than gay, as it is perceived to be more neutral, even though GLAAD has ‘homosexual’ listed as an offensive term. It is in fact probably better to refer to people as gay, than as (a) homosexual.

Branding

Events catered towards gay men tend to be marketed as, for example, a gay party. This is a good thing, because it shows that we don’t have to hide behind euphemisms or code words anymore. But the problem with marketing events as “gay events” is that it is not very inclusive towards for example bi+ men. We don’t call pride ‘gay pride’ anymore because it is an event for the entire LGBTQIA+ community, and not just gay people, which is important to stress since gay men tend to be the dominant – in terms of power, not numbers – group in the community.

“Are you gay?”

Like most people in the LGBTQ+ community, gay men are expected to come out to announce to the world that they are not heterosexual. If a gay man comes out to you: listen, be supportive and don’t make it about yourself or start talking about your primary school teacher’s niece’s friend’s brother who is also gay.
There is nothing wrong with thinking that someone is gay, but you can never flat out ask someone who isn’t out (to you) whether they’re gay. This is something that is theirs to share. You can’t force them into a position where they either have to lie, or to share something they’re not ready to share.

Clichés and assumptions

So now that someone has confided in you by coming out, let go of any clichés that may pop into your head. Even if some of them may apply to the person you’re talking to, most of them are out-dated and harmful to the community. The best way to react when someone tells you they’re gay is to not assume anything, and to base your image of them only on what they’ve told you.
If you’re not quite sure whether you have successfully abandoned those harmful clichés, here are some of the ones that you definitely want to stay clear of. First of all: stop thinking about anal sex. Do not ask, do not assume, do not think about whether or not your friend has had or ever will have anal sex. It’s none of your business, unless they choose to tell you about (the lack of) it. Our society has a weird fixation on gay sex in general, and anal sex in particular. Gay sex is gay sex, whether there’s penetration or not. And please, do not project your heteronormativity onto another person’s sex life by asking who’s top or who’s bottom. It’s offensive and intrusive: homosexuality is not an imitation of heterosexuality, and there’s more to being gay than sex. Secondly, just because a man tells you he likes other men does not mean he likes all men. He’ll still be able to see you as a person and not as a sexual object. Don’t flatter yourself. And finally, don’t assume that all gay men know each other. Yes, some gay men are part of a tight gay (or LGBTQ+) community, but are you friends with every straight person in town?

Being gay is not a personality, but it does have an undeniable impact on who you are. Growing up in a world where everything is catered to a heterosexual norm, being gay fundamentally changes your experience of and view on the world. This heterosexual norm also causes something else: gay people are sometimes accused of only talking about gay stuff. This sketch – which centres on a lesbian, but the experience is essentially the same – explains the problem with this idea very clearly:

Even though it was created for them, not all gay men frequent the gay scene. It tends to be quite a sexual environment and it is hard to find events marketed towards gay men specifically that aren’t parties, or at least take place in the context of nightlife.

Inter-community discrimination

Lately, partially through social media platforms like Twitter, there have been more instances of people denouncing discrimination within the LGBTQ+ communities. One of the ways in which this discrimination takes place is from one group to the others. Just because gay men are part of the larger LGBTQ+ community, does not mean that they are as accepting of all of the subgroups the letters represent. Take transphobia, for example. Just because a man was not born with what are considered “male” genitalia, does not mean that they are any less men. And these men liking other men is every bit as gay as with cisgender men. The fact that some gay men live their lives without thinking too much about what comes after the LG, does not mean that those groups’ existence is any less valid.

Another form of discrimination within the community is racial discrimination. This can take the form of obvious racism, but ignorance surrounding the specificity of the non-white gay experience can also be damaging. Grindr, for example, is one space where non-white people are confronted with blatant racism, with people putting things like ‘no Asians’ in their bio. And the abuse doesn’t just stay online: research collected by the Human Rights Campaign (HRC) in the U.S. shows that black survivors were also twice as likely to experience any physical violence, twice as likely to experience discrimination and 1.4 times more likely to experience threats and intimidation during acts of hate violence.

Even though gay men are not as privileged as straight men, they are still privileged by the fact that they are men. Being gay does not give you a “get out of jail free card” when it comes to sexism.

Sexual violence

We have touched upon this theme earlier: gay men also experience sexual violence. When it comes to rape, there’s still this idea of the fact that men cannot be raped, simply because they are men. Statistics (also by HRC) show that 26 percent of gay men experience rape, physical violence, or stalking by an intimate partner, and that 40 percent of gay men have experienced other forms of sexual violence. Experiencing sexual violence is obviously extremely traumatizing for anyone, so it’s important to acknowledge the fact that it can happen to anyone, including gay men.

HIV

The subject of HIV is still sensitive inside the gay culture. The largest group of HIV-positive people are still men who sleep with men. They make up 48 percent of all HIV-positive people (2017), but it has already decreased from 27 percent in 2012. It’s an incorrect cliché that people who aren’t monogamous are more likely to have HIV; these people are often more aware of the risks and are protecting themselves against it, for example by preventively taking PREP. This medication prevents you from getting HIV. As an ally it’s important to know what it means to live with HIV, and not to drag in some doom scenarios from the 80s and 90s. And the taboo around HIV has to be combatted, because shame is perhaps the biggest burden of all.

Masculinity

Finally, masculinity is still an important topic within the gay community. On the one hand, there’s still this pervasive image of gay men as feminine. This stereotype is often reinforced by popular media, through images of ‘the gay best friend’ who is ‘one of the girls’ and often will help a (more important) female character develop her sense of style. The fact that this stereotype is widely accepted in literature and films has reinforced the image of gay men as feminine. A lot of people still subscribe to the idea that all gay men speak in a higher voice and with a particular accent, often accompanied by specific hand gestures. It goes without saying that gay men differ as much from one another as anyone else does and that this stereotype is harmful. It is however important to realise that if a gay man happens to fit into the stereotypical image, there is nothing wrong with this. The problem lies in generalising this image and projecting it onto every gay man.

On the other hand, there’s this idea within the gay community where (partly because of that stereotype), masculinity is extremely important and feminine men are looked down upon. This is part of a culture of toxic masculinity, which is equally dangerous as the feminine stereotype because they both link sexuality with a certain type of gender performativity, which excludes anyone who doesn’t fit the mould.

A related issue is the classification of “different types” of gay men based on their bodies. These classifications include, but are not limited to bears, cubs, otters, wolves, pups, and bulls. While some people may find the terms useful, the emphasis on a connection between a body type and sexual characteristics can be harmful too. They can, for example, be an incentive for eating disorders and lead to a lowered self-image when someone feels that they do not correspond with a specific, or the wrong classification.
This episode of the documentary series ‘Queer Britain’ focuses on the ideals inside the gay community:

Abandoning the focus on masculinity, femininity and the connection between a body type and personalities will be freeing for all men. As long as these stereotypes continue to exist, both people within the community themselves and people outside of it will characterize gay men accordingly, leaving little to no room for individuality. A society in which the focus is no longer on how masculine or feminine people are is beneficial to anyone, regardless of gender or sexuality.

Be sure to read the other parts or this series: L, B, T, Q, I, A, …

6 Replies to “How To Be An Ally To the G [NL/EN]”

Leave a Reply

Your email address will not be published.