Part II: Some Insights on the “How?”

// Nederlandse versie onderaan //

You might have already seen all of the Undivided LGBTQ+ Ally Campaign articles online, or perhaps this is the first article about this that you have come across. Whatever has led you this far, I’m glad you’re here because we have something important to talk about. You want to become an ally, but you’re not sure how to go about it? Perhaps you already consider yourself one, but how do you put that into practice? What should you do to become a good LGBTQ+ ally? (MM)

It is imperative for this topic to be a dialogue and for it to be spoken about through different and diverse voices. You’re already here because you have access to the internet, so why not use that to access stories and opinions from all over the world? The main thing to remember when learning to be a good LGBTQ+ ally is to be active and involved. Being an ally is not a passive thing. You have to actively seek out education, seek out LGBTQ+ movements and communities, as well as seek out opportunities to help.

The following material is very much Western-based, which means that it can be a good starting point, but we must all remember that people’s experiences differ across the globe, as do the specific needs of LGBTQ+ communities. In Western countries, queer movements are fighting for adoption, unisex bathrooms, and blood donation, among many others, because they have already won many rights through protests and marches. But there are also numerous countries around the world where gay people have to fight for their very right to be alive. There, their efforts are usually focussed on working to decriminalise homosexuality and reverse violent homophobic attitudes. Take time to understand what being an ally means in your own geo-political context.

Here’s a great video to get you started. It shows students in American universities talking about what makes a good LGBTQ+ ally.

The video was made by GLAAD (which originally stood for Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), an American non-governmental organisation (NGO) that deals with LGBTQ+ awareness and representation in media. Here’s a direct link to their page on being an ally, and you can also learn a lot about who they are and what they do.

Another great resource to go through is the Stonewall campaign. Stonewall are an LGBTQ+ rights charity in the UK. Their name comes from the Stonewall riots in New York in 1969, which kickstarted the gay liberation movement in the West and led up to the LGBTQ+ rights movements that we have today. You can read their take on being an ally here.

Some organisations are also very focussed on specific problems. The Trevor Project is one such example. They are an American organisation founded in 1998 that provides a hotline for LGBTQ+ youth in the US. They are also known for their annual awards ceremony where they honour remarkable LGBTQ+ allies as well as LGBTQ+ activists. Here you can access some of their online education resources.

If you’re interested in finding out about legislation and social acceptance of LGBTQ+ people, pay the ILGA website a visit. ILGA, in short, or the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association is a fantastic international organisation that brings together LGBTQ+ organisations from around the world. They were founded as far as in 1978 and have a very research-based approach. For the past nine years, they have been publishing an annual report and diagram displaying the progress of LGBTQ+ rights in Europe. They call it the Rainbow Europe and you can find it here.  If you’re reading this from our local Belgium, you will be happy to know that Belgium came in second for 2018 at 79% of a possible 100% of LGBTQ+ rights fulfilment. There’s plenty to be proud of, but also plenty to still be done – 79% is still far from the year’s winner, Malta, with 91%!

If none of the organisations on this list seem like they match your geographical or personal circumstances, give Wikipedia a quick check. There’s no need to be afraid of the encyclopaedia-for-all website when you use it as a starting point. You can find many links that will take you further to organisations that might be more relevant to you. Try it out!  You can also check out the It Gets Better project on Youtube how thanks to more positive and inclusive attitudes, for example at university, the lives of LGBTQ+ people can improve as they grow up.

At the same time, remember to be careful about which websites you entrust with your education. There are unfortunately organisations out there who under the guise of being LGBTQ+ organisations do nothing positive at all for the community. One such example is FCKH8, which is often misunderstood as an LGBTQ+ rights organisation. FCKH8 is a profit-based company, which sells t-shirts and accessories. Their only concern with LGBTQ+ people is to make money off queer people’s experiences and lives.

Good luck on your journey of becoming a great LGBTQ+ ally!

If you’re curious to why you should be an ally, take a look at part I of this article.

//

Deel II: Enkele inzichten over het “Hoe?”

Misschien heb je alle Undivided LGBTQ+ Ally Campaign artikels al gezien online, of misschien is dit het eerste artikel dat je tegenkomt. Wat je ook tot hier heeft geleid, ik ben blij dat je er bent want we hebben iets belangrijks te bespreken. Je wilt een ally worden, maar je bent niet helemaal zeker hoe je dat moet doen? Misschien noem je jezelf al een ally, maar hoe zet je dat om in de praktijk? Wat zou je moeten doen om een goede LHBTQ+ ally te worden? (MM)

Het is noodzakelijk dat dit onderwerp een dialoog is en dat erover gesproken wordt door verschillende en diverse stemmen. Je bent hier geraakt omdat je toegang hebt tot het internet, dus waarom zou je die toegang niet gebruiken voor verhalen en meningen van over de hele wereld? Onthoud bij het leren hoe je een goede LHBTQ+ ally kan zijn dat actief en betrokken zijn het belangrijkst is. Een ally zijn is geen passieve rol. Je moet zowel actief zoeken naar bijscholing, LHBTQ+ bewegingen en gemeenschappen, als mogelijkheden uitzoeken om te helpen.

Het volgende materiaal is heel erg westers, wat betekent dat het een goed startpunt kan zijn, maar we moeten onthouden dat mensen over de hele wereld verschillende ervaringen hebben, net zoals de specifieke noden van LHBTQ+ gemeenschappen overal verschillen. In westerse landen vechten queer bewegingen onder andere voor adoptie, neutrale toiletten en bloed kunnen doneren, omdat zij al veel rechten hebben verworven door protesten en marsen. Maar er zijn ook verschillende landen waar holebi’s moeten vechten voor hun bestaansrecht. Daar zijn de inspanningen meestal gefocust op het werken aan de decriminalisering van homoseksualiteit en het omkeren van gewelddadige homofobe houdingen. Neem de tijd om te begrijpen wat een ally zijn betekent in je eigen geopolitieke context.

Hier is een goede video om mee te starten. Het toont studenten in Amerikaanse universiteiten die praten over wat het betekent om een goede ally te zijn.

De video werd gemaakt door GLAAD (wat oorspronkelijk stond voor Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), een Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie (ngo) die zich bezighoudt met LHBTQ+ bewustzijn en representatie in de media. Hier is een directe link naar hun pagina over hoe je een ally kan zijn, en je kan ook meer leren over wie ze zijn en wat ze precies doen.

Een andere goede bron is de Stonewall campagne. Stonewall is een stichting voor LHBTQ+ rechten in het Verenigd Koninkrijk. Hun naam komt van de Stonewall rellen in New York in 1969, die de het startschot betekenden van de gay liberation movement in het westen en aanstuurden op de LHBTQ+-rechtenbewegingen die we vandaag hebben. Je kan hun visie op een ally zijn hier lezen.

Sommige organisaties zijn gefocust op heel specifieke problemen. The Trevor Project is daar een voorbeeld van. Het is een Amerikaanse organisatie opgericht in 1998 die een hotline voorziet voor LHBTQ+ jongeren in de VS. Ze zijn ook gekend voor hun jaarlijkse prijsuitreikingen waarbij ze opmerkelijke LHBTQ+ allies en activisten eren. Je kan enkele van hun online bijscholingsbronnen hier bekijken.

Als je interesse hebt voor wetgeving en sociale aanvaarding van LHBTQ+ mensen, breng een bezoekje aan de ILGA website. ILGA of de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association is een fantastische internationale organisatie die LHBTQ+ organisaties van over heel de wereld samenbrengt. Ze werd al in 1978 opgericht en heeft een erg research-gebaseerde benadering. Voor de voorbije negen jaar werd er een jaarlijks rapport en diagram uitgebracht dat de vooruitgang van LHBTQ+ rechten in Europa toont. Het heet Rainbow Europe en je kan het hier vinden. Als je dit vanuit ons plaatselijke België leest, zal je blij zijn te weten dat België in 2018 op een tweede plaats terechtkwam met een score van 79% uit een mogelijke 100% aan LHBTQ+ rechten. Er is genoeg om trots op te zijn, maar er moet ook nog veel gedaan worden – 79% is nog steeds ver van de winnaar van vorig jaar, Malta, met 91%!

Als geen van de vernoemde organisaties lijken te matchen met jouw geografische of persoonlijke omstandigheden, probeer Wikipedia eens. Er is geen reden om bang te zijn van de encyclopedie-voor-iedereen website wanneer je deze als een startpunt gebruikt. Je kan veel links vinden die je zullen leiden naar organisaties die relevanter kunnen zijn voor jou. Probeer het! Je kan ook het It Gets Better project bekijken op Youtube. Er wordt getoond hoe dankzij de meer positieve en inclusieve houdingen, bijvoorbeeld aan de universiteit, de levens van LHBTQ+ mensen kunnen verbeteren terwijl ze opgroeien.

Tegelijkertijd, wees voorzichtig met de websites die je je bijscholing toevertrouwt. Jammer genoeg zijn er organisaties die doen alsof ze een LHBTQ+ organisatie zijn, terwijl ze niets positiefs doen voor de gemeenschap. Een voorbeeld is FCKH8, dat vaak onterecht gezien wordt als een LHBTQ+-rechtenorganisatie. FCKH8 is een op winst gebaseerd bedrijf dat T-shirts en accessoires verkoopt. Hun enige bezorgdheid over LHBTQ+ mensen is het profiteren van de ervaringen en levens van queer mensen om geld te verdienen.

Ook in België zijn er organisaties die opkomen voor de LHBTQ+ gemeenschap. Çavaria is de koepelorganisatie voor Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderbewegingen, die werkt op het structurele niveau. Çavaria voert campagne, informeert, sensibiliseert, lobbyt en opinieert. Bekijk zeker eens hun website, waar je ook veel informatie kan vinden over all things LHBTQ+. Op hun gratis en anonieme Lumi (tot voor kort de Holebifoon) kan je je vragen kwijt en ook discriminatie melden. ZiZo-magazine is het uithangbord van çavaria, op papier en online.
Ook Wel Jong Niet Hetero (WJNH) is een Vlaams-Brusselse LHBTQ+ organisatie. Ze richten zich specifiek op jongeren, voornamelijk door activiteiten te organiseren. WJNH doet ook aan sensibilisering. Zo ontwikkelden het spel #SoWhat!? The Gayme, dat jongeren doet praten over taboes rond LHBTQ+ thema’s en hen bewust maakt van problemen met en gevolgen van bepaalde uitspraken. Hun website biedt allerhande informatie aan, en er zijn ook lokale groepen, bijvoorbeeld het Leuvense &of.

Daarnaast is er ook Merhaba, een organisatie voor LHBTQ+ personen met een migratieachtergrond. Het Transgender Infopunt biedt veel informatie aan, niet alleen voor transgender personen, maar ook voor mensen uit hun omgeving.
Er zijn verschillende regenbooghuizen verspreid over Brussel en Vlaanderen, samen met andere, meer specifieke organisaties. Een overzicht vind je hier.

Deze organisaties hebben helaas (nog) geen handig overzicht van hoe je een ally kan zijn, maar de tips van de vernoemde Amerikaanse of Britse organisaties zijn over het algemeen ook in België van toepassing. Je vindt er wel veel informatie over de LHBTQ+ gemeenschap, en je bewust zijn van de uitdagingen en omstandigheden waar LHBTQ+ personen mee te maken krijgen, is een erg belangrijke stap op de weg om een LHBTQ+ ally te worden!

Veel succes!

Als je benieuwd bent naar de reden waarom je een ally zou moeten zijn, lees zeker deel I van dit artikel.

4 Replies to “Being A Good LGBTQ+ Ally – Part II [EN/NL]”

Leave a Reply

Your email address will not be published.